Mesto održavanja

Usled situacije sa pandemijom COVID 19, Organizacioni odbor je odlučio da se SYMOPIS 2020 organizuje isključivo putem on-line platforme (detaljnije informacije će biti naknadno objavljene), u periodu od 20. do 23. septembra 2020. godine.

Predsednik Programskog odbora
Prof. dr Milorad Vidović