Linkovi ka webinar sekcijama

Vremenska zona: CEST (UTC+02:00) Beograd

Ponedeljak 21. septembar 2020. godine

 

10:00 – 10:30 h             OTVARANJE KONFERENCIJE

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NsuUm_RQS6Whr2YAo3ha9A

 

11:00 – 12:00 h             PARALELNE SEKCIJE

A1    - Primene OI u građevinarstvu I deo

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_I0q00pA-QemVmFszXtnS2w

 

A2    - Statistički modeli & Poslovna analitika

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1aFL5UPZSxWDLCN0HL0pAg

 

A3    - Meko računarstvo & Simulacija i stohastički modeli

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Bao-AtXHRD-UmXkvg-0lMA

 

14:00 – 16:00 h             PARALELNE SEKCIJE

B1    - Primene OI u građevinarstvu II deo

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lgqiQwZERQShA6P2GiMWXA

 

B2    - Teorija igara & Grafovi i mreže

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7v1Kiik7RqCxEj6zZ2pCDQ

 

B3    - Logistika i lanci snabdevanja I deo

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_okVBIvwMS5KrUp9v9g75lQ

 

16:30 – 17:30 h             PLENARNO PREDAVANJE P2

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4BmK2YjsTwOVTqQyrfMfKQ

 


Utorak 22. septembar 2020. godine

 

10:00 – 12:00 h             PLENARNA PREDAVANJA P3 i P4

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_chLHXfPISsS63qkXvVcKeQ

 

13:00 – 14:30 h             PARALELNE SEKCIJE

C1    - Saobraćaj, transport i komunikacije I deo

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ML6VG3sVSEScVp-yg_yv4w

 

C2    - Heuristike & Matematičko programiranje

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_R1f5FdXWRcm5ghXnNhvOuw

 

C3    - Ekološki menadžment i upravljanje prirodnim resursima & Menadžment

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MZnNnaqZQ8WQdpk4LF7b3w

 

15:00 – 16:30 h             PARALELNE SEKCIJE

D1    - Informacioni sistemi i tehnologije & Softver za OI

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IcYtQoOLSOmbRwxPjj_k1g

 

D2    - Nauka o podacima

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_R8X3jTvNQae97LyU9aJMZQ

 

D3    - Primene OI u odbrani

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hhxv-Er4SZO7ExFtgP6fug

 


Sreda 23. septembar 2020. godine

 

10:00 – 12:00 h             PARALELNE SEKCIJE

E1    - Logistika i lanci snabdevanja II deo

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rZ0Dl9alQFmmMKH_aEpozQ

 

E2    - Finansije i bankarstvo & Elektronsko poslovanje

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uVbZw_OeS_C5cLPbM-gT3Q

 

E3    - Saobraćaj, transport i komunikacije II deo

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YZA_w-ADRJyTpmpdZkd9BQ

 

12:30 – 14:00 h             PARALELNE SEKCIJE

F1    - Istraživanje i razvoj

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Qd6FDHjkRDepYggMjBGBCw

 

F2    - Višekriterijumska analiza i optimizacija & Analiza performansi

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_X_z9FWUmRGSGFq9LH7IhDA

 

F3    - Geoinformacioni sistemi

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XM52GmuYQryW6ED9a7eV2A

 

14:15 – 14:30 h             ZATVARANJE KONFERENCIJE

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xOu9Xm1GQ1-V2nVKsfY_eA