Prijava radova

Sve radove je potrebno prijaviti putem EasyChair sistema do 15.07.2020.
Radovi se mogu pisati na srpskom i engleskom jeziku. Svaki autor može da prijavi najviše tri rada, od toga najviše dva kao prvi autor.
Obim rada treba da bude do 6 stranica. Autori mogu da koriste Microsoft Word šablon za pripremu teksta Microsoft Word šablon za pripremu teksta ili LaTeX šablon za pripremu teksta. Prilikom prijave autori treba da pošalju ceo rad u doc, docx ili pdf formatu.

Prijava rada se vrši preko EasyChair sistema konferencije: EasyChair SYM-OP-IS 2020 (klik na prečicu ili sliku ispod).
Molimo Vas da imate na umu da treba da kreirate EasyChair nalog ukoliko do sada to niste učinili.