Izdavaštvo

Prihvaćeni radovi biće publikovani u zborniku radova koji će biti distribuiran tokom simpozijuma.
Odabrani radovi će imati priliku da budu publikovani nakon završetka konferencije u specijalnom izdanju časopisa “INTERNATIONAL JOURNAL FOR TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING (IJTTE)”. 

IJTTE je indeksiran u: KoBSON, IndexCopernicus, TRID, EBSCO, Google Scholar, CrossRef, doiSerbia, DRJI. IJTTE je dobio Scientific Journal Impact Factor Value za godinu 2019, SJIF 2019 = 7.507. Takođe, IJTTE je kategorisan kao M24 za kalendarsku godinu 2019 od strane Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.