Važni datumi

Rok za prijavu radova (prilikom prijave neophodno je poslati ceo rad):

30. jun 2020. 15. jul 2020.

Obaveštenje o prihvatanju rada*:

29. jul 2020. 05. avgust 2020.

Rok za predaju konačne verzije rada:

07. avgust 2020. 12. avgust 2020.

Rok za uplatu kotizacija:

31. avgust 2020.

Simpozijum:

20-23. septembar 2020.

*na osnovu recenzija, rad može biti u potpunosti odbijen ili prihvaćen, ili prihvaćen sa neophodnim korekcijama