Program rada

Konačan program konferencije se nalazi na ovom linku.

Usled situacije sa pandemijom COVID 19, Organizacioni odbor je odlučio da se SYMOPIS 2020 organizuje isključivo putem Zoom online platforme (https://zoom.us/). Autori će na sekcijama izlagati PowerPoint prezentaciju sa planiranim vremenom trajanja od 10-12 minuta.