XLVII Simpozijum o operacionim istraživanjima

Saobraćajni fakultet u Beogradu je organizator ovogodišnjeg XLVII Simpozijuma o operacionim istraživanjima – SYM-OP-IS 2020. SYM-OP-IS je međunarodna konferencija, koja počevši od 1974. godine, jednom godišnje okuplja operacione istraživače, kako teoretičare tako i stručnjake iz prakse, sa ciljem da se razmene naučne i stručne informacije, prenesu iskustva i saopšte novi rezultati postignuti u razvoju i primeni metoda operacionih istraživanja.

Program SYM-OP-IS-a se realizuje kroz plenarna predavanja i u okviru tematskih sekcija koje obezbeđuju razmenu ideja i razmatranje relevantnih pitanja kroz dragocene susrete istraživača iz akademske zajednice i prakse, iz zemlje i inostranstva.

Osnovni cilj Simpozijuma je razvoj i primena novih metoda, modela i tehnika Operacionih istraživanja. Želimo da podstaknemo članove naučne zajednice da učestvuju u radu neke od mnogobrojnih sekcija i tematskih oblasti Simpozijuma. Raznorodne sekcije koje SYMOPIS obuhvata omogućavaju istraživanje različitih teorijskih i praktičnih mnoštva aspekata Operacionih istraživanja.

Usled situacije sa pandemijom COVID 19, Organizacioni odbor je odlučio da se SYMOPIS 2020 organizuje isključivo putem online platforme (detaljnije informacije će biti naknadno objavljene), u periodu od 20. do 23. septembra 2020. godine. Autori treba da naprave Power Point prezentaciju sa planiranim vremenom trajanja od 10-12 minuta koja će biti prezentovana u online sekcijama.

U skladu sa prelaskom na online koncept održavanja konferencije, iznosi kotizacija su promenjeni (detaljnije na linku).


Profesor Milorad Vidović
Predsednik Programskog odbora