Organizacioni odbor

 • Dr Dražen Popović, predsednik Organizacionog odbora, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Milica Šelmić, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Nenad Bjelić, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Branislava Ratković, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Branka Mikavica , Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Dragana Macura, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Slobodan Mitrović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Miloš Nikolić, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Dragana Poznanović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Doroteja Timotić, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Milica Mitrović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu