• Predaja radova     1.6.2014.
  • Obaveštenje o prihvatanju rada   25.6.2014.
  • Krajnji rok za predaju rada   15.7.2014.
  • Rok za ranu uplatu kotizacija  25.8.2014.
  • Simpozijum 16-19.9.2014.