• dr Milica Šelmić, docent, predsednik Organizacionog odbora
  • Dragana Poznanovic, sekretar Organizacionog odbora
  • mr Slobodan Mitrović,  tehnička podrška
  • dr Dragana Macura, docent
  • mr Danijela Pjevčević
  • mr Dragana Drenovac
  • Miloš Nikolić
  • Dražen Popović
  • mr Nenad Bjelić
  • Branislava Ratković