Detaljni program rada možete preuzeti u PDF formatu, klikom na ovu liniju teksta

Utorak, 16. septembar - Hotel Divčibare
11:00 – 12:00 Registracija učesnika SYM-OP-IS-a


12:00 – 12:45 Otvaranje SYMOPISa   
12:45 – 13:30 Koktel dobrodošlice   
13:30 – 15:00 Paralelne sekcije Logistika Rudarstvo i geologija Menadžment
15:00 - 16:00 Pauza za ručak   
16:00 - 17:30 Paralelne sekcije Logistika / Višekriterijumska optimizacija Matematičko programiranje / Kombinatorna optimizacija / Grafovi i mreže  
17:30 - 18:00 Pauza za kafu   
18:00 - 19:00 Predstavljanje knjige - Slobodan Guberinic, Gordana Senborn i Bratislav Lazic, Optimal Traffic Control: Urban Intersections   
Sreda, 17. septembar - Hotel Divčibare
09:00 – 09:45 Bruce Golden - Uvodno predavanje   
09:45 – 10:15 Pauza za kafu   
10:15– 11:00 Markos Papageorgiu - Uvodno predavanje   
11:00 – 11:30 Pauza za kafu   
11:30 – 13:30 Paralelne sekcije Finanije i bankarstvo / Ekonomski modeli i ekonometrija Upravljanje rizikom  Istraživanje podataka - Data mining, Poslovna inteligencija 
13:30 – 14:30 Pauza ručak   
14:30 – 17:00 Paralelne sekcije Primene OI u odbrani  Statistički modeli  Informacioni sistemi 
17:00 - 17:30 Pauza za kafu   
17:30 – 19:00 Paralelne sekcije Primene OI u odbrani / GIS / Ekologija Saobraćaj  Građevinarstvo 
20:30 – 00:00 Restoran hotela Divčibare - Gala večera   
Četvrtak, 18. septembar - Hotel Divčibare
09:00 – 10:30 Paralelne sekcije Saobraćaj  Elektronsko poslovanje  Istraživanje i razvoj 
10:30 – 11:00 Pauza za kafu   
11:00 – 12:30 Paralelne sekcije Saobraćaj / Masovno opsluživanje  Simulacija  Istraživanje i razvoj/Meko računarstvo 
13:00 – 22:00 Ekskurzija (Istraživačka stanica Petnica, ručak i degustacija vina u vinariji "Jelić", zatvaranje SYM-OP-IS-a, obilazak Valjeva sa turističkim vodičem, slobodno vreme)   
Petak, 19. septembar - Hotel Divčibare
10:00 Put za Beograd