• Ekologija
 • Ekonomski modeli i ekonometrija
 • Elektronsko poslovanje
 • Energetika
 • Finansije i bankarstvo
 • Geoinformacioni sistemi (GIS)
 • Građevinarstvo
 • Grafovi i mreže
 • Informacioni sistemi
 • Istraživanje i razvoj
 • Istraživanje podataka – Data Mining
 • Kombinatorna optimizacija
 • Logistika
 • Masovno opsluživanje
 • Matematičko programiranje
 • Meko računarstvo – Soft Computing
 • Menadžment
 • Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
 • Poslovna inteligencija i odlučivanje
 • Pouzdanost i održavanje
 • Predviđanje i planiranje
 • Primene OI u odbrani
 • Rudarstvo i geologija
 • Saobraćaj, transport i komunikacije
 • Simulacija
 • Statistički modeli
 • Stohastički modeli i vremenske serije
 • Upravljanje proizvodnjom i zalihama
 • Upravljanje rizikom
 • Višekriterijumska analiza i optimizacija