Sve radove je potrebno prijaviti putem EasyChair sistema do 1.06.2014.

Radovi se mogu pisati na srpskom i engleskom jeziku.

Svaki autor može da prijavi najviše dva rada.

Uputstvo za pisanje radova

Obim rada je preporučljivo da bude 4 stranice, najviše do 6 stranica. Obavezna je upotreba sledećeg šablona za pripremu teksta:

Prijava rada

Prijavu rada možete obaviti preko EasyChair sistema konferencije:

EasyChair — SYM-OP-IS

Uputstvo za upotrebu EasyChair sistema možete preuzeti klikom na ovu liniju.

Molimo Vas da imate na umu da treba da kreirate EasyChair nalog ukoliko do sada to niste učinili.