Svi prihvaćeni radovi biće uvršteni u zbornik radova, u elektronskoj formi sa ISBN brojem.

Izabrani radovi, prezentovani na simpozijumu, imaće priliku da budu publikovani u časopisu INTERNATIONAL JOURNAL FOR TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING.

http://www.ijtte.com/home/