Učesnici Simpozijuma sami rezervišu smeštaj na Divcibarama. Pošto se Simpozijum održava u hotelu Divcibare, predlazemo Vam uz specijalne cene smestaj u hotelima Divčibare i Maljen.

Cene u hotelima

  • 1/1 po ceni 4.000 rsd sa PDV-om po osobi u hotelu Divčibare (pun pansion)
  • 1/2  po ceni 3. 400 rsd sa PDV-om po osobi u hotelu Divčibare (pun pansion)
  • 1/1 po ceni 3.000 rsd sa PDV-om u po osobi u hotelu Maljen (pun pansion)
  • 1/2 po ceni 2.400 rsd sa PDV-om u po osobi u hotelu Maljen (pun pansion)

    Link hotela: http://www.vujicdivcibare.com