XLI SYM-OP-IS će se održati na Divčibarama u hotelu Divčibare.

Divčibare su planinsko polje koje leži na nadmorskoj visini od 980m i prostire se od Crnog vrha, Paljbe, Golupca do Velikog brda. Nalaze se u centralnom delu Maljena, 38 km jugoistočno od Valjeva. Visovi koji okružuju DIvčibare, pored toga što ih štite od vetrova, predstavljaju mesta sa kojih se pruža izvanredan vidik ne samo na delove masiva Maljena i njegovu bližu okolinu, već i na neke udaljene krajeve Srbije. Poznato je da je knjaz Miloš često posećivao ovaj kraj, obilazio čobane i kontrolisao njihov rad. Divcibare su, zahvaljujući, svom položaju i klimatskim uslovima, proglašene za jedinstvenu vazdušnu banju u EVropi.
 
U blizini Divcibara je Istraživačka stanica Petnica (ISP), samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti ISP su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Programi ISP obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka.  

U podnožju planina Medvednika, Povlena i Maljena nalazi se Valjevo na nepunih 100km jugozapadno od Beograda. Gradsko jezgro je smešteno u kotlini kroz koju protiče reka Kolubara.  Valjevo se svrstava i među najstarija gradska naselja Srbije. Tokom istorije srpskog naroda, Valjevci su često imali istaknutu ulogu u pokretima za nacionalno oslobođenje, ali, pored vojskovođa i narodnih vođa, znatan je i broj značajnih književnika,umetnika i naučnika poreklom iz Valjeva.